tabure kocka

Dužina (L) 40 cm
Širina (W) 40 cm
Visina (H) 40 cm
Prečnik (Φ) 40 cm
Visina (H) 40 cm

Funkcija za spavanje

Kutija za posteljinu

Naslon jastuci

Mali jastuci

ne


ne


ne

ne